Izaslani radnici

U posljednje vrijeme sve veći broj tvrtki ima potrebu za izaslanim radnicima.

Sukladno Zakonu o doprinosima izaslani radnik jest osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske te osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske i osoba koja je od inozemnog poslodavca izaslana na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca.

Takvi radnici najčešće ostaju u radnom odnosu kod poslodavca koji ih je uputio na rad te su s te osnove najčešće u obveznom osiguranju u toj državi. Potrebno je da poslodavac pribavi Potvrdu A1 kojom se dokazuje pripadnost sustavu socijalnog osiguranja. Plaće radnika se oporezuju u skladu s Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak, no kod slanja radnika iz Hrvatske u zemlju s kojom primjenjujemo međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prednost imaju međunarodni ugovori.

Osim obračuna plaća za izaslane radnike, pružamo i sljedeće usluge