Obračun plaća

Područje obračuna plaća vrlo je osjetljivo i zahtjevno stručno područje, podložno čestim promjenama relevantnih zakona i propisa. Stoga, točnost pri obračunu i stručno savjetovanje uprave od iznimne su važnosti. Kod većine poslodavaca plaće ujedno predstavljaju i poslovnu tajnu. Upravo zato, te zbog optimizacije troškova i usmjeravanja postojećih zaposlenika na druge pozicije, prevladava sve veći trend outsourcinga plaća i povjeravanja specijaliziranim stručnjacima. Istovremeno uz obračun plaća i ostalih isplata brinemo i o svim obaveznim mjesečnim i godišnjim izvještavanjima nadležnih institucija. Možete imati puno povjerenje u našu dosljednost, povjerljivost i fleksibilnost u upravljanju plaćama, no ono što nas uistinu čini posebnima jest naša individualizirana usluga u potpunosti prilagođena korisniku.

Kadrovska evidencija

Povezano uz uslugu obračuna plaća je i usluga vođenja kompletne kadrovske evidencije. Usluge kadrovske evidencije odnose se na:

  • Izradu i vođenje matične knjige zaposlenih

  • Vođenje evidencija isteka ugovora o radu na određeno vrijeme

  • Prijave / odjave / promjene na mirovinskom i zdravstvenom osiguranju

  • Obračun broja dana godišnjih odmora

  • Pisanje odluka o pravu na godišnji odmor i drugo

  • Vođenje računa je li na mjesečnoj razini ispunjena kvota o zapošljavanju osoba s invaliditetom

  • Pisanje dopisa ovrhovoditeljima u slučaju da se ne može postupati po ovrsi i vraćanje dopisa ovrhovoditeljima kada se radnik odjavljuje

  • Slanje svih traženih potvrda i obrazaca (npr. potvrde o zaposlenju za vrtić, za kredite i sl.)

Obračun plaća i kadrovska evidencija