Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Pružamo računovodstvene i knjigovodstvene usluge za mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Usluge su u potpunosti usklađene sa Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te drugim pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge