Poslovni plan ili investicijska studija?

Izrada poslovnih planova za investicije manje vrijednosti te izrada investicijskih studija za investicija veće vrijednosti (najčešće preko 700.000 kn). Sadržaj poslovnih planova i investicijskih studija odgovara zahtjevima HBOR-a, HAMAG BICRO-a, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te strukturi koju traže poslovne banke i fondovi.

Izrada poslovnog plana / investicijske studije