Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Sve knjigovodstvene usluge obavljamo u skladu sa zakonima i propisima, Hrvatskim i Međunarodnim računovodstvenim standardima, Hrvatskim i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, računovodstvenim politikama klijenta te ostalim propisanim zakonskim regulativama. Naše knjigovodstvene usluge obuhvaćaju:

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga

 • Pomoćne evidencije: registar dugotrajne imovine, registar sitnog inventara, blagajna i ostale pomoćne knjige po potrebi i na zahtjev
 • Porezne evidencije: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, obračun PDV-a, nadzorne knjige

 • Izvještaji: salda konta dobavljača, salda konta kupaca, analitike plaća radnika, analitike po mjestima troška i ostale evidencije na zahtjev

 • Izrada računovodstvenih politika

Obračun plaća i drugog dohotka

U području obračuna plaća, možemo ponuditi individualne savjete o pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, mirovinsko osiguranje te radno pravo. Naše usluge iz domene plaća i naknada obuhvaćaju:

 • Obračun plaća

 • Obračun plaća za izaslane radnike

 • Obračun ugovora o djelu

 • Obračun autorskog honorara

 • Predaja JOPPD obrazaca i izrada poreznih prijava

 • Prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO

Izrada i vođenje projekata EU fondova

Izrada projekata za EU fondove neizbježan je korak na putu dobivanja financijske potpore koju nude EU fondovi. Cilj je pronaći najbolje rješenje za financiranje vlastitih projekata bespovratnim sredstvima iz europskih fondova. Usluge u sklopu izrade i provedbe projekata EU fondova su:

 • Analiza

 • Savjetovanje

 • Izrada i predaja projekata

 • Vođenje projekata

 • Predaja kvartalnih i završnih izvješća

Poslovni planovi i investicijske studije

Izrada poslovnih planova te investicijskih studija u potpunosti usklađenih sa zahtjevima HBOR-a, HAMAG BICRO-a, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te strukturi koju traže poslovne banke i fondovi.

 • Inicijalni sastanak

 • Analiza i savjetovanje

 • Izrada dokumenata

 • Predaja nadležnim tijelima

 • Koordinacija

Savjetovanje i konzultantske usluge

Kroz cjelovit pristup pružamo razne oblike poslovnog, poreznog, računovodstvenog i financijskog savjetovanja, te u suradnji s odvjetničkim uredom usluge pravnog savjetovanja iz područja poreznog i trgovačkog prava.

 • Poslovno savjetovanje

 • Porezno savjetovanje

 • Računovodstveno i financijsko savjetovanje

 • Pravno savjetovanje

 • Forenzika

Osnivanje tvrtke i pribavljanje dozvola

Pomoć u rješavanju nedoumica pri osnivanju tvrtke. Nakon inicijalne analize i savjetovanja koordiniramo proces osnivanja tvrtke između osnivača i institucija. Pripremamo svu potrebnu dokumentaciju za registraciju tvrtke te pomažemo u ishođenju svih potrebnih dozvola i dokumenata. Pružamo pomoć pri registraciji nadležnim tijelima, odabiru poslovne banke i otvaranju poslovnog računa te općenito inicijalnu pomoć kod početka poslovanja.

 • Analiza i savjetovanje

 • Odabir pravno-organizacijskog oblika

 • Prikupljanje potrebne dokumentacije

 • Registracija nadležnim tijelima

 • Pomoć pri početku poslovanja

Zatražite ponudu

Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge pošaljite nam upit za ponudom.