Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak utvrđuju jedinice lokalne samouprave prema limitima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 114/23). Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave objavljuje se u „Narodnim novinama“ najkasnije do 31. prosinca 2023., sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine i primjenjuje se do donošenja nove odluke.

Tablicu dosad propisanih stopa godišnjeg poreza na dohodak ažuriranu zaključno s ‘Narodnim novinama’ br. 158​​​/23 od ​02. siječnja 2023. godine možete preuzeti o​vdj​e.​​

Napominjemo, podaci u tablici nisu konačni podaci za 2024. godinu. Potpuna tablica biti će dostupna po objavi posljednjeg broja „Narodnih novina“ za 2023. godinu.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku kojom će propisati visinu poreznih stopa u propisanom roku, određuje se niža stopa od 20% i viša stopa od 30%.

Izvor: Porezna uprava RH