Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. Svota minimalne plaće za 2024. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.).
Minimalna plaća temeljem navedene Uredbe za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine iznosi 840,00 € bruto.