Visina potpore i dalje ovisi o padu prihoda/primitaka, kao jedan od uvjeta za ostvarivanje potpore. Pad prihoda / primitaka, kao i svota potpore utvrđuje se na slijedeći način:

  • pad prihoda/primitaka od 40,00% do 44,99% % – 2.000,00 kn po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 60,00% i više – 4.000,00 kn po radniku.

Više o mjerama: https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/